Kurs wspinaczki po drogach ubezpieczonych w Hiszpanii

7 dni w skałach Costa Blanca

Kurs wspinaczki po drogach ubezpieczonych w Hiszpanii

Cel Kursu: Przygotowuje do samodzielnego wspinania po drogach ubezpieczonych.

Wydłużona forma kursu do 6 dni wspinania utrwala zdobytą wiedzę i daje możliwość nawspinania się.

W trakcie kursu mamy jeden dzień odpoczynkowy, który możemy spędzić na plażowaniu, aktywnej wycieczce w góry lub zwiedzaniu, wszystko jest na miejscu.

 

  1. Zasady uczestnictwa: Ukończone 18 lat, osoby niepełnoletnie mogą być szkolone po uzyskaniu pisemnej zgody podpisanej przez obojga rodziców (opiekunów prawnych).

   Forma zajęć: zajęcia praktyczne w skałkach przeplatane teorią.

   Czas trwania: 7 dni (6 dni wspinania + 1 dzień restowy)

   Koszt: 2000 zł – cena obejmuje:

   • Opiekę instruktora PZA
   • Organizację kursu
   • Sprzęt wspinaczkowy (poza butami i woreczkiem na magnezję)
   • Transfer z i na lotnisko oraz przejazdy w skały
   • Zdjęcia i/lub film z pobytu

   Ilość szkolonych: 2 – 4 osób.

   Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z programem PZA, podpisane przez instruktora.