Kurs wspinaczki skalnej po drogach ubezpieczonych

Kurs wspinaczki skalnej po drogach ubezpieczonych

Cel Kursu: Przygotowuje do samodzielnego wspinania na wędkę i z dolną asekuracją po drogach wyposażonych w punkty asekuracyjne (obitych) w terenie naturalnym. Daje również podstawy do korzystania z obiektów sztucznych.

Zasady uczestnictwa: Ukończone 18 lat, osoby niepełnoletnie mogą być szkolone po uzyskaniu pisemnej zgody podpisanej przez obojga rodziców (prawnych opiekunów).

Forma zajęć: zajęcia praktyczne w skałkach przeplatane teorią.

Czas trwania: 4 dni.

Koszt: 1400 zł

Ilość szkolonych: 2 – 4 osób.

Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z programem PZA, podpisane przez instruktora.

 

Treść zajęć:

  1. Zagrożenia terenu skalnego; zasady bezpieczeństwa.
  2. Podstawowe informacje o sprzęcie (najważniejsze parametry, oznaczenia atestów, zastosowanie):
   – liny i repsznury
   – uprzęże biodrowe
   – karabinki (najważniejsze używane we wspinaczce sportowej typy)
   – ekspresy – taśmy
   – przyrządy asekuracyjne: dowolny rodzaj kubka lub płytka; opcjonalnie grigri
   – stałe punkty asekuracyjne (przeloty, stanowiska)
   – buty
   – akcesoria: magnezja, woreczek
  3. Zasady asekuracji:
   – zapięcie uprzęży, przywiązanie do liny
   – asekuracja na wędkę: wykorzystanie gotowego stanowiska, założenie własnego; obsługa kubka (dowolny rodzaj) lub płytki oraz półwyblinki z karabinkiem HMS; opcjonalnie dodatkowo grigri; postawa asekurującego
   – asekuracja dolna (technika wpinek, prowadzenie liny, podawanie liny do wpinki i wychwytywanie odpadnięć); postawa asekurującego; zalecane ćwiczenia asekuracji na zrzutni;
   – zablokowanie liny w przyrządzie węzłem flagowym;
   – przewiązywanie liny przez ring zjazdowy; zdejmowanie ekspresów podczas opuszczania.
   – opcjonalnie: wspinaczka drogą dwuwyciągową – zagadnienia asekuracji, zmiana na prowadzeniu.
  4. Zasady bezpieczeństwa podczas bulderingu w skałkach; podtrzymywanie (asekuracja) bulderującego.
  5. Węzły i ich zastosowanie: ósemka, kluczka, taśmowy (równoległy), półwyblinka, wyblinka, flagowy, jeden z węzłów zaciskowych (do wyboru), podwójny zderzakowy. Zwijanie i przenoszenie liny.
  6. Nauczanie techniki wspinania:
   – wykorzystanie chwytów i stopni;
   – ustawienia ciała: pozycja frontalna i boczna;
   – wspinaczka statyczna i dynamiczna;
   – zapoznanie z różnymi formacjami skalnymi i optymalnymi technikami ich pokonywania.
  7. Podstawy technik linowych:
   – zjazdy na linie w wysokim przyrządzie
   – gotowe stanowiska zjazdowe; zjazd z pośrednim stanowiskiem.
  8. Skale trudności używane w skałkach.
  9. Zasady uprawiania wspinaczki w Polsce, system szkolenia.