23.05.2023 – 28.05.2023

Sokoliki - Pełny kurs wspinaczki skalnej

Zapisz się na Kurs

Sokoliki

23.05.2023 – 28.05.2023

Sokoliki

 Cena – 1700 zł

 Instruktor – Jakub Pawlak

    Oświadczam, że jestem osobą zdrową, bez poważnych schorzeń, szczególnie typu: choroby serca, padaczka, choroby psychiczne, zaburzenia równowagi, zaburzenia krzepnięcia krwi. Pozostałe schorzenia, szczególnie takie jak cukrzyca, czy przebyte kontuzje (np. kręgosłupa) zgłoszę instruktorowi przed rozpocząciem kursu.

    Dane osobowe podane w formularzu są gromadzone i przetwarzane jedynie dla potrzeb zgłoszenia i uczestnictwa w kursie, jedynie przez okres niezbędny dla uczestnictwa, następnie są bezpowrotnie kasowane. Twoja zgoda na ich przetwarzanie może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres mandala.wspinanie@gmail.com spod adresu, którego zgoda dotyczy.